Bệnh Minh Đức rất nặng, đang chờ phẫu thuật lần 4

  1. 15.000.000 đ