Hiểu Về Trái Tim

Giới thiệu về Nhóm thiện nguyện những người bạn của Phan Anh

Năm 2016, Nhóm thiện nguyện những người bạn của Phan Anh đã trao tặng 2 tỷ đồng cho Quỹ Hiểu về trái tim để phẫu thuật tim cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại miền Trung.

2 tỷ đồng được trích từ số tiền trong đợt MC Phan Anh kêu gọi ủng hộ giúp đồng bào lũ lụt miền Trung.

Hoạt động

Đã tạo được 151 hồ sơ

Hoạt động lần cuối

18/12/20

1 Members

  1. Hiểu Về Trái Tim

    Team Member