Bệnh Minh Đức rất nặng, đang chờ phẫu thuật lần 4

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Đức

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật (lần 3) của em Lương Minh Đức. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 218.147.070đ, BHYT thanh toán 166.235.261đ, còn lại Quỹ Tài trợ Vinacapital thanh toán 20.764.723đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thanh toán 15.573.543đ và Quỹ Hiểu về trái tim (Nhóm Thiện nguyện Những người bạn của Phan Anh) thanh toán 15.573.543đ.

  LUONG-MINH-DUC-PTL3-QT.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện E cung cấp

  LUONG-MINH-DUC-PTL3---GRV.
  Giấy ra viện của em Minh Đức
  Số tiền các nhà hảo tâm đã đóng góp vượt cam kết hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho em Lương Minh Đức sẽ được Hiểu về trái tim dùng để giúp đỡ cho các trường hợp khác.

  Hiểu về trái tim cùng gia đình em Lương Minh Đức chân thành cảm ơn Nhóm Thiện nguyện Những người bạn của Phan Anh, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp.HCM và Quỹ Tài trợ VinaCapital đã giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật của em Đức.​
Quay lại danh sách cập nhật...