Bệnh Minh Đức rất nặng, đang chờ phẫu thuật lần 4

  1. Hóa đơn thanh toán viện phí cho em Đức

    Sau khi nhận được quyết toán chi phí cho ca phẫu thuật của em Lương Minh Đức (PT lần 3), Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện E - Trung tâm tim mạch.

    LUONG MINH DUC PTL3 -HD.
    Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim
    --Hiểu về trái tim--
Quay lại danh sách cập nhật...