Bệnh tim khá phức tạp, bé Tuyết Trân cần sớm phẫu thuật