Cát Tường bị suy tim, cần mổ gấp

  1. Giấy báo chi phí mới cho ca phẫu thuật của Cát Tường

    Vào ngày 10/1/2019, bệnh viện Tim Tâm Đức đã ra giấy báo chi phí mới cho ca phẫu thuật của em Cát Tường là 91.000.000đ.

    nguyen-gia-cat-tuong-02b.
    Giấy báo chi phí phẫu thuật mới của em Cát Tường

    Gia đình em Tường tự thanh toán 10.000.000đ. Phần còn lại 81.000.000đ, sau khi nhận được cam kết từ Quỹ tài trợ VinaCapital 25%, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM 25%, Tổ chức Trả lại tuổi thơ 25%, số tiền cần sự đóng góp cho ca phẫu thuật của Cát Tường là 20.250.000đ.
Quay lại danh sách cập nhật...