Cát Tường bị suy tim, cần mổ gấp

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Tường

  Sau ca phẫu thuật thành công, em Cát Tường đã được xuất viện vào ngày 26/01/2019.

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Nguyễn Gia Cát Tường. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 90.700.000đ, BHYT thanh toán 26.977.000đ, còn lại gia đình Cát Tường thanh toán 10.000.000đ, Quỹ tài trợ Vinacapital thanh toán 13.430.750đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thanh toán 13.430.750đ, Tổ chức Trả lại tuổi thơ thanh toán 13.430.750đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 13.430.750đ.

  nguyen-gia-cat-tuong-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Tim Tâm Đức cung cấp

  Sau khi nhận được quyết toán, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Tim Tâm Đức.

  nguyen-gia-cat-tuong-hd.
  Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim

  nguyen-gia-cat-tuong-rv.
  Giấy ra viện của em My Ly

  -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...