Duy Đăng sốt cao gây khó thở

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Đăng

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Hoàng Duy Đăng. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 100.000.000đ, BHYT thanh toán 28.000.000đ, còn lại Quỹ tài trợ Vinacapital thanh toán 18.000.000đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thanh toán 18.000.000đ, Tổ chức Trả lại Tuổi thơ thanh toán 18.000.000đ, bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng thanh toán 3.600.000đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 14.400.000đ.

  Hoang-Duy-Dang-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cung cấp

  Sau khi nhận được quyết toán, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

  Hoang-Duy-Dang-hd.
  Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim

  -- Hiểu về trái tim --
 2. Em Hoàng Duy Đăng đã xuất viện

  Em Hoàng Duy Đăng nhập viện ngày 26/3/2019 và được phẫu thuật vào ngày 20/4/2019. Sau phẫu thuật tình trạng sức khỏe em ổn định nên các bác sỹ cho em xuất viện vào ngày 6/5/2019.

  Quỹ Hiểu về trái tim chân thành cảm ơn Nhóm thiện nguyện những người bạn của Phan Anh đã hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho các em Duy Đăng.

  Chúc em Duy Đăng mau chóng bình phục sức khỏe.

  Duy Dang.
  Hình ảnh sau phẫu thuật của em Duy Đăng.