Quỳnh Anh bị tim một thất

  1. Em Quỳnh Anh cần theo dõi thêm

    Theo thông tin từ gia đình, em Quỳnh Anh sau khi đưa lên bệnh viện tái khám, bác sĩ báo em còn quá nhỏ và vẫn chưa đủ cân nên vẫn còn cần phải theo dõi thêm.
Quay lại danh sách cập nhật...