Vương Linh cần phẫu thuật

  1. Bé Linh đã được phẫu thuật

    Theo thông tin từ gia đình, bé Linh đã được phẫu thuật ngày 10/10/2018.

    Chúc ca phẫu thuật em thành công.
Quay lại danh sách cập nhật...