Vương Linh cần phẫu thuật

  1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Linh

    Sau khi em Vương Linh xuất viện ngày 11/10/2018, Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Huỳnh Trần Vương Linh. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 115.649.396đ, BHYT thanh toán 104.189.053đ, còn lại Quỹ tài trợ VinaCapital thanh toán 5.730.171đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 5.730.172đ.

    huynh-tran-vuong-linh-qt.
    Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cung cấp
Quay lại danh sách cập nhật...