Vương Linh cần phẫu thuật

  1. Hóa đơn thanh toán viện phí cho em Linh

    Sau khi nhận được quyết toán chi phí cho ca phẫu thuật của em Huỳnh Trần Vương Linh, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

    huynh-tran-vuong-linh-hd.
    Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim
    -- Hiểu về trái tim --
Quay lại danh sách cập nhật...