Quách Ngọc Ngoan

Quách Ngọc Ngoan

  1. Hiểu Về Trái Tim
    Quách Ngọc Ngoan sinh năm 1986, trong một gia đình nông dân ở Đầm Dơi, Cà Mau. Ba mẹ anh làm nghề trồng lúa, rồi sau đó là nuôi tôm theo sự chuyển đổi cơ cấu canh tác.

    Học xong trung học phổ thông, Quách Ngọc Ngoan lên thành phố Hồ Chí Minh học...
    Bạn không có quyền xem toàn bộ nội dung này.