Trần Thủy Trúc

Trần Thủy Trúc

 1. donduong
  • Năm sinh: 27/07/1992
  • Nơi công tác (học tập): Quỹ Bóng đá PVF
  • Địa chỉ liên hệ: Quận 4, TP.Hồ Chí Minh
  • Email: thuytruc277@gmail.com
  • Facebook:...
  Bạn không có quyền xem toàn bộ nội dung này.