Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Tran Van Son

  100.000 đ
  23/09/2023
 2. Huynh Phuong Cac

  100.000 đ
  23/09/2023
 3. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  23/09/2023
 4. Nguyen Hoang Son

  500.000 đ
  22/09/2023
 5. Nhà hảo tâm

  20.000 đ
  22/09/2023
 6. Trinh Thi Thu Phuong

  1.000.000 đ
  22/09/2023
 7. Nguye Viet Long

  100.000 đ
  22/09/2023
 8. Nhà hảo tâm

  42.790 đ
  22/09/2023
 9. Nhà hảo tâm

  15.000 đ
  21/09/2023
 10. Trung Duong

  30.000 đ
  21/09/2023
 11. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  21/09/2023
 12. Nhà hảo tâm

  15.000 đ
  20/09/2023
 13. Trung Duong

  30.000 đ
  20/09/2023
 14. Nhà hảo tâm

  20.000 đ
  20/09/2023
 15. Dinh Thi Thanh Hien

  9.000 đ
  20/09/2023
 16. Thai Thanh Huy

  20.000 đ
  20/09/2023
 17. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  19/09/2023
 18. Trung Duong

  30.000 đ
  19/09/2023
 19. Nguyen Thi Kim Anh

  1.000.000 đ
  19/09/2023
 20. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  18/09/2023