Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  16/08/2022
 2. Nhà hảo tâm

  20.000 đ
  16/08/2022
 3. Hoàng Diệp

  10.000 đ
  16/08/2022
 4. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  15/08/2022
 5. Trung Dương

  30.000 đ
  15/08/2022
 6. Nguyễn Ngọc Anh

  10.000 đ
  15/08/2022
 7. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  14/08/2022
 8. Nguyễn Văn Dương

  10.000 đ
  14/08/2022
 9. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  13/08/2022
 10. MAY

  100.000 đ
  13/08/2022
 11. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

  10.000 đ
  13/08/2022
 12. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  12/08/2022
 13. Nhà hảo tâm

  10.168 đ
  12/08/2022
 14. Trịnh Xuân Quyết

  10.000 đ
  12/08/2022
 15. Nhà hảo tâm

  200.000 đ
  12/08/2022
 16. VCB Rewards

  25.250 đ
  12/08/2022
 17. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  12/08/2022
 18. Nhà hảo tâm

  75.000 đ
  12/08/2022
 19. Nguyễn Tài Phúc

  10.000 đ
  12/08/2022
 20. 10.000 đ
  11/08/2022