Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Nhà hảo tâm

  20.168 đ
  11/04/2023
 2. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  11/04/2023
 3. Hoang Khanh Linh

  500.000 đ
  11/04/2023
 4. Na

  100.000 đ
  11/04/2023
 5. Trung Duong

  30.000 đ
  10/04/2023
 6. Nhà hảo tâm

  20.000 đ
  10/04/2023
 7. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  10/04/2023
 8. PIPO

  3.000 đ
  10/04/2023
 9. Nhà hảo tâm

  200.000 đ
  09/04/2023
 10. Nhà hảo tâm

  200.000 đ
  09/04/2023
 11. Nhà hảo tâm

  5.000.000 đ
  09/04/2023
 12. Ngo Thi To Uyen

  200.000 đ
  07/04/2023
 13. Trung Duong

  90.000 đ
  07/04/2023
 14. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  06/04/2023
 15. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  05/04/2023
 16. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  05/04/2023
 17. Nhà hảo tâm

  555.555 đ
  05/04/2023
 18. Linh Nguyễn

  200.000 đ
  04/04/2023
 19. Trung Duong

  30.000 đ
  04/04/2023
 20. Nhà hảo tâm

  20.168 đ
  04/04/2023