Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  13/04/2024
 2. Nhà hảo tâm

  10.243 đ
  13/04/2024
 3. Banh Quang Hien

  10.000 đ
  13/04/2024
 4. Nguyen Cao Vu

  5.000 đ
  12/04/2024
 5. Trung Duong

  30.000 đ
  12/04/2024
 6. Nhà hảo tâm

  300.000 đ
  12/04/2024
 7. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  12/04/2024
 8. Trung Duong

  30.000 đ
  11/04/2024
 9. Duong Thi Nhung

  5.000 đ
  11/04/2024
 10. Banh Quang Hien

  10.000 đ
  11/04/2024
 11. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  11/04/2024
 12. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  11/04/2024
 13. Nguyen Cao Vu

  5.000 đ
  10/04/2024
 14. Trung Duong

  30.000 đ
  10/04/2024
 15. Nhà hảo tâm

  1.000.000 đ
  10/04/2024
 16. Nguyen Thi Ngoc Han

  100.000 đ
  10/04/2024
 17. Pham Duc Hien

  50.000 đ
  10/04/2024
 18. Nhà hảo tâm

  500.000 đ
  10/04/2024
 19. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  09/04/2024
 20. Vu Huy Toan

  500.000 đ
  09/04/2024