Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Trung Duong

  30.000 đ
  03/04/2023
 2. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  03/04/2023
 3. Vũ Thị Huệ

  300.000 đ
  03/04/2023
 4. Nguyen Manh Tuan

  50.000 đ
  03/04/2023
 5. Trái tim cho em

  600.000 đ
  03/04/2023
 6. Pham Phai Ha

  1.000.000 đ
  03/04/2023
 7. Le Thi Lan Anh

  300.000 đ
  02/04/2023
 8. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  02/04/2023
 9. Vo Ngoc Que Anh

  10.000 đ
  02/04/2023
 10. Nhà hảo tâm

  20.000 đ
  02/04/2023
 11. Nhà hảo tâm

  1.000.000 đ
  02/04/2023
 12. Nhà hảo tâm

  5.000 đ
  01/04/2023
 13. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  01/04/2023
 14. Nhà hảo tâm

  200.000 đ
  01/04/2023
 15. Nhà hảo tâm

  20.168 đ
  01/04/2023
 16. Nhà hảo tâm

  20.000 đ
  01/04/2023
 17. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  01/04/2023
 18. Nguyen Nhat Phi

  100.000 đ
  01/04/2023
 19. Vu Thi Tra My

  500.000 đ
  01/04/2023
 20. Vu Le Viet Quynh

  100.000 đ
  01/04/2023