Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Trinh Thi Thu Phuong

  1.000.000 đ
  13/07/2024
 2. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  12/07/2024
 3. Nhà hảo tâm

  5.000 đ
  12/07/2024
 4. Trung Duong

  30.000 đ
  12/07/2024
 5. Nhà hảo tâm

  20.168 đ
  12/07/2024
 6. Trung Duong

  30.000 đ
  11/07/2024
 7. Nhà hảo tâm

  5.000 đ
  11/07/2024
 8. Nhà hảo tâm

  20.168 đ
  11/07/2024
 9. Nguyen Cao Vu

  5.000 đ
  11/07/2024
 10. Nguyen Cao Vu

  5.000 đ
  10/07/2024
 11. Trung Duong

  30.000 đ
  10/07/2024
 12. Dinh Thi Ly

  12.000 đ
  10/07/2024
 13. Nhà hảo tâm

  5.000 đ
  10/07/2024
 14. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  10/07/2024
 15. Phan Thi Dep

  12.000 đ
  10/07/2024
 16. Trung Duong

  30.000 đ
  09/07/2024
 17. Nhà hảo tâm

  5.000 đ
  09/07/2024
 18. Nguyen Thi Be

  367.000 đ
  09/07/2024
 19. Nhà hảo tâm

  27.000 đ
  09/07/2024
 20. Nhà hảo tâm

  12.000 đ
  09/07/2024