Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. UHQ

  1.000.000 đ
  07/09/2023
 2. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  07/09/2023
 3. Ho Thanh Truc

  30.000 đ
  07/09/2023
 4. Nhà hảo tâm

  200.000 đ
  07/09/2023
 5. Trung Duong

  30.000 đ
  06/09/2023
 6. Nguyen Thanh Vuong

  99.000 đ
  06/09/2023
 7. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  06/09/2023
 8. Huong Mai - Tuan Hung

  15.000 đ
  06/09/2023
 9. Sinh vien

  20.000 đ
  05/09/2023
 10. Trung Duong

  90.000 đ
  05/09/2023
 11. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  05/09/2023
 12. Le Huynh Bao Tran

  10.000 đ
  05/09/2023
 13. Tran Van Son

  100.000 đ
  04/09/2023
 14. Trai tim cho em

  500.000 đ
  04/09/2023
 15. Ngo Dang Dung

  20.000 đ
  03/09/2023
 16. Lam Thanh Hoa

  200.000 đ
  03/09/2023
 17. Binh Thuong

  70.000 đ
  03/09/2023
 18. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  02/09/2023
 19. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  02/09/2023
 20. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  01/09/2023