Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Nhà hảo tâm

  12.000 đ
  10/05/2024
 2. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  10/05/2024
 3. Nguyen Cao Vu

  5.000 đ
  10/05/2024
 4. Dinh Xuan Hung

  20.000 đ
  10/05/2024
 5. Trung Duong

  60.000 đ
  10/05/2024
 6. Hoang Khanh Linh

  500.000 đ
  10/05/2024
 7. Nhà hảo tâm

  20.000 đ
  09/05/2024
 8. thieu thuan an anh hoa vuong

  10.000 đ
  09/05/2024
 9. Nguyen Cao Vu

  5.000 đ
  08/05/2024
 10. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  08/05/2024
 11. Nhà hảo tâm

  12.000 đ
  08/05/2024
 12. Nhà hảo tâm

  300.000 đ
  08/05/2024
 13. Trung Duong

  60.000 đ
  08/05/2024
 14. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  08/05/2024
 15. Nhà hảo tâm

  300.000 đ
  08/05/2024
 16. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  08/05/2024
 17. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  08/05/2024
 18. Nguyen Van Thao

  100.000 đ
  08/05/2024
 19. Nhà hảo tâm

  20.000 đ
  07/05/2024
 20. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  07/05/2024