Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Anh Nguyễn Thanh Sơn

  5.000 đ
  05/08/2015
 2. Chị Lê Thị Thanh Tuyền

  500.000 đ
  05/08/2015
 3. Chị Lê Thị Ngọc

  2.100.000 đ
  05/08/2015
 4. Chị Mai Thị Hằng

  50.000 đ
  04/08/2015
 5. Anh Lê Văn Cơ

  5.000 đ
  04/08/2015
 6. Anh Nguyễn Minh Phước

  300.000 đ
  03/08/2015
 7. Anh Trường Quốc An

  500.000 đ
  03/08/2015
 8. Chị Nguyễn Thị Thu Hà

  100.000 đ
  03/08/2015
 9. Anh Đặng Thương Tín

  5.000.000 đ
  03/08/2015
 10. Chị Linh Nguyễn

  200.000 đ
  02/08/2015
 11. Chị Nguyễn Đặng Mai Trang

  300.000 đ
  01/08/2015
 12. Anh Hoàng Minh Tú

  500.000 đ
  01/08/2015
 13. Anh Khánh Hội

  300.000 đ
  31/07/2015
 14. Chị Phạm Hoàng An

  1.000.000 đ
  30/07/2015
 15. Chị Trần Kim Anh

  100.000 đ
  30/07/2015
 16. Chị Nguyễn Thị Duyên

  5.000 đ
  29/07/2015
 17. Anh Lê Nguyễn Nhật Điểm

  500.000 đ
  28/07/2015
 18. Anh Trần Cao Dũng

  300.000 đ
  28/07/2015
 19. Anh Thái Thanh Sơn

  20.000 đ
  28/07/2015
 20. Nhà hảo tâm (28/07)

  1.002 đ
  28/07/2015