Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  04/07/2024
 2. Nguyen Cao Vu

  10.000 đ
  04/07/2024
 3. Nguyen Cao Vu

  5.000 đ
  03/07/2024
 4. Dinh Thanh Nhan

  50.000 đ
  03/07/2024
 5. Nhà hảo tâm

  40.000 đ
  03/07/2024
 6. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  02/07/2024
 7. Quynh Trang

  50.000 đ
  02/07/2024
 8. Trung Duong

  30.000 đ
  02/07/2024
 9. Huynh Phuong Cac

  50.000 đ
  02/07/2024
 10. Le Hoang Phuc

  30.000 đ
  02/07/2024
 11. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  02/07/2024
 12. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  01/07/2024
 13. Trung Duong

  30.000 đ
  01/07/2024
 14. Nhà hảo tâm

  40.099 đ
  01/07/2024
 15. Linhnguyen

  200.000 đ
  01/07/2024
 16. Trai tim cho em

  1.000.000 đ
  01/07/2024
 17. Be Loc

  500.000 đ
  01/07/2024
 18. Vu Thi Hue

  300.000 đ
  01/07/2024
 19. LAM DINH PHUONG, DO KHAI PHAN, LAM TIEU BINH

  50.000 đ
  30/06/2024
 20. Nguyen Cao Vu

  5.000 đ
  30/06/2024