Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Ha Thi Nhung

  50.000 đ
  03/03/2024
 2. Le Thi Anh Phuong

  100.000 đ
  03/03/2024
 3. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  03/03/2024
 4. Vu Thi Hue

  300.000 đ
  02/03/2024
 5. Nhà hảo tâm

  20.000 đ
  02/03/2024
 6. Truong Thuy Lieu

  50.000 đ
  02/03/2024
 7. Nguyen Thi Quyen

  100.000 đ
  02/03/2024
 8. Nguyen Thanh Vu

  50.000 đ
  02/03/2024
 9. Nguyen Thi Thao

  100.000 đ
  02/03/2024
 10. Le Thi Thuy

  50.000 đ
  02/03/2024
 11. Nguyen Thi Thu Thanh

  50.000 đ
  02/03/2024
 12. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  02/03/2024
 13. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  02/03/2024
 14. Tran Thi Ngoc Thu

  50.000 đ
  02/03/2024
 15. Tran Thi Van Anh

  100.000 đ
  02/03/2024
 16. Nguyen Thi Hien

  50.000 đ
  02/03/2024
 17. Hoang Thuy Ly

  50.000 đ
  02/03/2024
 18. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  02/03/2024
 19. Leng Thi Ha

  50.000 đ
  02/03/2024
 20. Tran Thi Cam Ly

  50.000 đ
  02/03/2024