Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Nguyen Thu Phuong

  100.000 đ
  22/03/2023
 2. Vo Thi Ly

  20.000 đ
  22/03/2023
 3. Chị Vân Anh

  100.000 đ
  22/03/2023
 4. Trung Duong

  30.000 đ
  21/03/2023
 5. Nhà hảo tâm

  1.004 đ
  21/03/2023
 6. Nguyen Thi My Hoa

  375.000 đ
  21/03/2023
 7. Trung Duong

  30.000 đ
  20/03/2023
 8. Nhà hảo tâm

  150.000 đ
  20/03/2023
 9. Nhà hảo tâm

  3.000.000 đ
  20/03/2023
 10. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  18/03/2023
 11. Trung Duong

  30.000 đ
  17/03/2023
 12. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  17/03/2023
 13. Nhà hảo tâm

  1.000.000 đ
  17/03/2023
 14. Trung Duong

  30.000 đ
  16/03/2023
 15. Le Huynh Bao Ngan

  10.000 đ
  16/03/2023
 16. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  16/03/2023
 17. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  15/03/2023
 18. Trung Duong

  30.000 đ
  15/03/2023
 19. Nhà hảo tâm

  10.168 đ
  15/03/2023
 20. Tran Trung Duc

  100.000 đ
  15/03/2023