Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  14/03/2023
 2. Trung Duong

  30.000 đ
  14/03/2023
 3. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  14/03/2023
 4. Ho Thi Thanh Van

  300.000 đ
  14/03/2023
 5. Trung Duong

  30.000 đ
  13/03/2023
 6. Nhà hảo tâm

  20.168 đ
  13/03/2023
 7. Nhà hảo tâm

  915.000 đ
  12/03/2023
 8. Nguyen Thi Hue

  10.000 đ
  11/03/2023
 9. Nguyen Thi Nga

  10.000 đ
  11/03/2023
 10. Pham Thi Hien

  20.000 đ
  11/03/2023
 11. VCB Rewards

  20.000 đ
  10/03/2023
 12. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  10/03/2023
 13. Dinh Thanh Hien

  15.000 đ
  10/03/2023
 14. Trung Duong

  30.000 đ
  09/03/2023
 15. Le Thi Lan Anh

  100.000 đ
  08/03/2023
 16. Nhà hảo tâm

  500.000 đ
  08/03/2023
 17. Trung Duong

  30.000 đ
  08/03/2023
 18. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  07/03/2023
 19. Ngo Thi To Uyen

  200.000 đ
  07/03/2023
 20. Trung Duong

  30.000 đ
  07/03/2023