Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Trung Duong

  120.000 đ
  02/05/2024
 2. Linh Nguyen

  200.000 đ
  02/05/2024
 3. Dang Hai An

  200.100 đ
  02/05/2024
 4. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  02/05/2024
 5. Nhà hảo tâm

  70.000 đ
  01/05/2024
 6. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  01/05/2024
 7. Vu Thi Hue

  300.000 đ
  01/05/2024
 8. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  01/05/2024
 9. Dam Van Anh

  1.000.000 đ
  01/05/2024
 10. Nguyen Cao Vu

  5.000 đ
  30/04/2024
 11. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  30/04/2024
 12. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  30/04/2024
 13. Nhà hảo tâm

  33.906 đ
  29/04/2024
 14. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  29/04/2024
 15. Nguyen Cao Vu

  5.000 đ
  28/04/2024
 16. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  28/04/2024
 17. Nguyen Cao Vu

  20.000 đ
  28/04/2024
 18. Anh Thu Nguyen

  1.000.000 đ
  27/04/2024
 19. Ngo Ngoc Thi

  10.000.000 đ
  27/04/2024
 20. Vu Thi Tra My

  500.000 đ
  27/04/2024