Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Bui Thi Luyen

  50.000 đ
  24/08/2023
 2. Doan Thi Ngoc Lan

  50.000 đ
  24/08/2023
 3. Vu Thi My Duyen

  50.000 đ
  24/08/2023
 4. Nguyen Thanh Long

  50.000 đ
  24/08/2023
 5. Nguyen Ngoc Anh

  50.000 đ
  24/08/2023
 6. Nguyen Thi Tinh

  200.000 đ
  24/08/2023
 7. Dang Thu Trang

  200.000 đ
  24/08/2023
 8. Nguyen Thi Quynh Trang

  50.000 đ
  23/08/2023
 9. Trung Duong

  30.000 đ
  23/08/2023
 10. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  23/08/2023
 11. Nguyen Thi Thu Ha

  200.000 đ
  23/08/2023
 12. Tran Le Yen Tram

  50.000 đ
  23/08/2023
 13. Ta Thi Kieu Trang

  50.000 đ
  23/08/2023
 14. Le Thi Thuy Kieu

  150 đ
  23/08/2023
 15. Le Thi Thuy Kieu

  150.000 đ
  23/08/2023
 16. Nguyen Thi Hoa

  50.000 đ
  23/08/2023
 17. Quach Thi Huyen Trang

  50.000 đ
  23/08/2023
 18. Pham Thi My Ha

  50.000 đ
  23/08/2023
 19. Le Thi Tuyet Oanh

  50.000 đ
  23/08/2023
 20. Hoang Thi Nhai

  150.000 đ
  23/08/2023