Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Anh Vũ Đình Ánh

  100.000 đ
  06/09/2012
 2. Chị Lê Thị Thu Hiền

  500.000 đ
  06/09/2012
 3. Chị Tina Lê Định & Băng Trinh

  20.000.000 đ
  06/09/2012
 4. Á Hậu Hoàng My

  10.000.000 đ
  06/09/2012
 5. Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc

  10.100.000 đ
  06/09/2012
 6. Chị Phạm Hoàng An

  1.000.000 đ
  05/09/2012
 7. Anh Nguyễn An Đỗ

  300.000 đ
  05/09/2012
 8. Giáo viên Trường NN Dương Minh

  10.000.000 đ
  05/09/2012
 9. Chị Diễm Hằng (MiMi Spa)

  100.000.000 đ
  04/09/2012
 10. Chị Nguyễn Thanh Phượng

  20.000.000 đ
  04/09/2012
 11. Anh Nguyễn N M Huy

  500.000 đ
  31/08/2012
 12. Anh Lê Nguyễn Hưng

  2.000.000 đ
  31/08/2012
 13. Anh Tống Văn Dũng

  100.000 đ
  31/08/2012
 14. Anh Hoàng Tường Lân

  10.000.000 đ
  31/08/2012
 15. Giáo viên Trường NN Dương Minh

  20.000.000 đ
  31/08/2012
 16. Diễn viên Quốc Khánh

  10.000.000 đ
  31/08/2012
 17. Chị Dương Thị Thùy Linh

  880.000.000 đ
  30/08/2012
 18. Diễn viên Hiền Mai

  20.000.000 đ
  30/08/2012
 19. Chị Lễ Nữ Thùy Dương

  50.000.000 đ
  30/08/2012
 20. Diễn viên Võ Thành Tâm

  10.000.000 đ
  30/08/2012