Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Hội Bảo trợ BNN, NKT & TMC Tỉnh Bình Phước

  0 đ
  13/07/2014
 2. Quỹ Bảo trợ Trẻ em Tỉnh Bình Dương

  0 đ
  13/07/2014
 3. Quỹ Bảo trợ Trẻ em Tỉnh Long An

  0 đ
  13/07/2014
 4. Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Tỉnh Vũng Tàu

  0 đ
  13/07/2014
 5. Sở Lao động, Thương binh & Xã hội Tỉnh Đồng Nai

  0 đ
  13/07/2014
 6. Hội BNN, NTT & TMC Tỉnh Lâm Đồng

  0 đ
  13/07/2014
 7. Quỹ Bảo trợ Trẻ em Tỉnh Đak Nông

  0 đ
  13/07/2014
 8. Hội Bảo trợ NTT, TMC & BNN Tỉnh Quảng Nam

  0 đ
  13/07/2014
 9. Hội Bảo trợ Phụ nữ & Trẻ em nghèo bất hạnh Đà Nẵng

  0 đ
  13/07/2014
 10. Sở Lao động, Thương binh & Xã hội TP.HCM

  0 đ
  13/07/2014
 11. Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tỉnh Cần Thơ

  0 đ
  13/07/2014
 12. Quỹ Bảo trợ Trẻ em Tỉnh Trà Vinh

  0 đ
  13/07/2014
 13. Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Tỉnh Trà Vinh

  0 đ
  13/07/2014
 14. Sở Lao động, Thương binh & Xã hội Tỉnh Kon Tum

  0 đ
  13/07/2014
 15. Bệnh viện Nguyễn Trãi

  0 đ
  11/07/2014
 16. Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An

  0 đ
  11/07/2014
 17. Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

  0 đ
  11/07/2014
 18. Bệnh viện Việt Đức Hà Nội

  0 đ
  11/07/2014
 19. Viện Huyết học Truyền máu Trung ương Hà Nội

  0 đ
  11/07/2014
 20. Bệnh viện Trung ương Huế

  0 đ
  11/07/2014