Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng

  0 đ
  11/07/2014
 2. Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kiên Giang

  0 đ
  11/07/2014
 3. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  0 đ
  11/07/2014
 4. Bệnh viện Tim Hà Nội

  0 đ
  11/07/2014
 5. Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM

  0 đ
  11/07/2014
 6. Bệnh viện Nhân dân 115

  0 đ
  11/07/2014
 7. Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tỉnh Vĩnh Long

  0 đ
  11/07/2014
 8. Bệnh viện Triều An TP.HCM

  0 đ
  11/07/2014
 9. Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

  0 đ
  11/07/2014
 10. Bệnh viện Đà Nẵng

  0 đ
  11/07/2014
 11. Bệnh viện E hà Nội

  0 đ
  11/07/2014
 12. Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM

  0 đ
  11/07/2014
 13. Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM

  0 đ
  11/07/2014
 14. Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long

  0 đ
  10/07/2014
 15. Quỹ học bổng Vừ A Dính

  0 đ
  10/07/2014
 16. Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM

  0 đ
  10/07/2014